Kopia av allmän handling från kommunarkivet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Kopia av allmän handling från kommunarkivet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)