Registrering till lottning om turordningsplats för småhustomter i Kovland

Nedan visas statistik för e-tjänsten Registrering till lottning om turordningsplats för småhustomter i Kovland.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)