Registrering till lottning om turordningsplats för småhustomter i Kovland

Nedan visas statistik för e-tjänsten Registrering till lottning om turordningsplats för småhustomter i Kovland.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)