Strandskydd - ansökan om dispens

Nedan visas statistik för e-tjänsten Strandskydd - ansökan om dispens.

Antal ansökningar per veckaAvbrutna ansökningar per stegAntal sparade ansökningar per steg (ej inskickade ansökningar)