Kommunal mark - använda, köpa eller sälja mark till kommunen

Nedan visas statistik för e-tjänsten Kommunal mark - använda, köpa eller sälja mark till kommunen.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)