Registrering för lottning av småhustomt (manuell)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Registrering för lottning av småhustomt (manuell).

Antal ansökningar per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ansökningar per stegAntal sparade ansökningar per steg (ej inskickade ansökningar)