Registrering för lottning av småhustomt (manuell)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Registrering för lottning av småhustomt (manuell).

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)