Förteckning ställföreträdarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Förteckning ställföreträdarskap.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statstik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)