Förteckning ställföreträdarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Förteckning ställföreträdarskap.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)