2 Ansökan om tillgodoräknande av kurs - sekretess

Nedan visas statistik för e-tjänsten 2 Ansökan om tillgodoräknande av kurs - sekretess.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)