Debiteringsunderlag Trafikuppdrag (sanering vägbana)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Debiteringsunderlag Trafikuppdrag (sanering vägbana).

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)