Beställning behörighet Alvis, Vuxenutbildningen Sundsvall

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning behörighet Alvis, Vuxenutbildningen Sundsvall.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)