Inglasad altan - endast för enbostadshus

Nedan visas statistik för e-tjänsten Inglasad altan - endast för enbostadshus.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)