Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)