Ansökan om ekonomiskt bistånd

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om ekonomiskt bistånd.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)