Redogörelse ställföreträdare för vuxna

Nedan visas statistik för e-tjänsten Redogörelse ställföreträdare för vuxna.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)