Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)