Eldstad - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Eldstad - anmälan.

Antal ansökningar per veckaAvbrutna ansökningar per stegAntal sparade ansökningar per steg (ej inskickade ansökningar)