Beställning Alvis för medarbetare på Vuxenutbildningen

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning Alvis för medarbetare på Vuxenutbildningen.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)