Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)