Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommun

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommun.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)