Anmälan till samhällsorientering

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan till samhällsorientering.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)