Personuppgifter förtroendevalda

Nedan visas statistik för e-tjänsten Personuppgifter förtroendevalda.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)