Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan. Ny hantering av utbetalning för utlägg av medicinska skäl. Från V6

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan. Ny hantering av utbetalning för utlägg av medicinska skäl. Från V6.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)