Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan. Ny hantering av utbetalning för utlägg av medicinska skäl. Från V6

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om kontant resetillägg - gymnasieskolan. Ny hantering av utbetalning för utlägg av medicinska skäl. Från V6.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)