Rivning - ansökan om lov

Nedan visas statistik för e-tjänsten Rivning - ansökan om lov.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)