Enkäten - tjänstemannaunderlag inför partiernas arbete med Mål och resursplanen

Nedan visas statistik för e-tjänsten Enkäten - tjänstemannaunderlag inför partiernas arbete med Mål och resursplanen.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)