Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)