Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om samtycke till underårig att få bedriva näring.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)