Anmälan av förening till Friluftsfestival 2019

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan av förening till Friluftsfestival 2019.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)