Omprövning av förvaltarskap

Nedan visas statistik för e-tjänsten Omprövning av förvaltarskap.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)