Redogörelse för ställföreträdare för omyndiga

Nedan visas statistik för e-tjänsten Redogörelse för ställföreträdare för omyndiga.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)