Redogörelse för ställföreträdare för omyndiga

Nedan visas statistik för e-tjänsten Redogörelse för ställföreträdare för omyndiga.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)