Lantmäterimyndighetens kundenkät

Nedan visas statistik för e-tjänsten Lantmäterimyndighetens kundenkät.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)