SFI särskilda skäl vid frivilligt avbrott Vuxenutbildningen Sundsvall

Nedan visas statistik för e-tjänsten SFI särskilda skäl vid frivilligt avbrott Vuxenutbildningen Sundsvall.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)