Beställa kartutdrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa kartutdrag.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)