Beställa och avbeställa lås och larm till brukare ordinärt boende

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa och avbeställa lås och larm till brukare ordinärt boende.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)