Synpunkt och klagomål på skolskjuts

Nedan visas statistik för e-tjänsten Synpunkt och klagomål på skolskjuts.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)