Begäran om utbetalning för privatperson

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begäran om utbetalning för privatperson.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)