Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildning Sundsvall

Nedan visas statistik för e-tjänsten Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildning Sundsvall.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)