Beställning av lantmäteriuppdrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning av lantmäteriuppdrag.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)