Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Nedan visas statistik för e-tjänsten Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)