Rapportering av närvaro för skolpliktig elev

Nedan visas statistik för e-tjänsten Rapportering av närvaro för skolpliktig elev.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)