Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)