Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell. Endast till miljökontorets inspektörer

Nedan visas statistik för e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell. Endast till miljökontorets inspektörer.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)