Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents frånvaro/sjuklönekostnad

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents frånvaro/sjuklönekostnad.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)