Anmälan - ändring av vatten- och avlopp

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan - ändring av vatten- och avlopp.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)