Begäran om registerutdrag - Servanet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begäran om registerutdrag - Servanet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)