Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

Nedan visas statistik för e-tjänsten Räddningstjänsten - Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)