Anmäla bostäder för registrering eller beställa utdrag från lägenhetsregistret

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla bostäder för registrering eller beställa utdrag från lägenhetsregistret.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)