Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)