Synpunkt och klagomål på färdtjänst, riksfärdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik

Nedan visas statistik för e-tjänsten Synpunkt och klagomål på färdtjänst, riksfärdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)