Bygglov - transformatorstation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. Det krävs inte rivningslov eller rivningsanmälan för att ta bort en befintlig transformatorstation.
Strandskyddsdispens kan krävas om transformatorstationen placeras mindre än 100 meter från vatten.

 

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa