Bygglov - skylt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. I de fall bygglov inte krävs kan ändå andra tillstånd/avtal krävas, t ex markupplåtelseavtal och/eller godkännande/tillstånd från väghållare.

I Bygg- och exploateringskartan kan du se om området är detaljplanelagt eller inte. Där kan man också hitta vem som är väghållare för aktuell väg. https://karta.sundsvall.se/bxkarta/.

Bra att veta innan du skapar ett ärende:

Om du planerar att bygga ett nytt flerbostadshus, inreda en befintlig byggnad med nya lägenheter, bygga en ny verksamhetsbyggnad, flytta in en ny lokal eller väsentligt ändra en befintlig lokal behöver du lämna in en mobilitetsredogörelse för bil- och cykelparkeringar till gatuavdelningen. Detta görs digitalt via gatuavdelningens e-tjänst Mobilitetsredogörelse. Som en del i vår prövning av bygglovsärendet kommer vi att invänta ett yttrande från gatuavdelningen om att eran föreslagna lösning godkänts innan ett beslut om bygglov kan tas. Läs mer om vad det här betyder på sidan mobilitetsnorm för Sundsvalls kommun.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

 

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa