Skylt - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. I de fall bygglov inte krävs kan ändå andra tillstånd/avtal krävas, t ex markupplåtelseavtal och/eller godkännande/tillstånd från väghållare.

I Bygg- och exploateringskartan kan du se om området är detaljplanelagt eller inte. Där kan man också hitta vem som är väghållare för aktuell väg. https://karta.sundsvall.se/bxkarta/

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa