Anmälan till informationsträff för att bli god man och förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter för anmälan till informationsträff för dig som är intresserad att bli god man eller förvaltare.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden Mitt
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa