Marklov - markåtgärder inom detaljplanerat område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Marklov för markåtgärder

Den här e-tjänsten är till för att skapa en ansökan om marklov för lovpliktiga markåtgärder inom detaljplanerat område. Exempelvis om du önskar att fylla upp och ändra marknivån eller ta ner träd som enligt detaljplanen kräver marklov. Observera att parkeringsplatser vanligtvis kräver bygglov och inte marklov.

 

Bra att veta innan du skapar ett ärende:

 

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mejl till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa