Kom i kontakt med en bygglovhandläggare

LÄS MER

Den här fråge-tjänsten är till för dig som har frågor kopplat till lov, anmälan, förhandsbesked eller strandskydd.

Vår högsäsong har börjat och vi har just nu längre svarstid än normalt. Vi hoppas att du har förståelse för detta. Vi besvarar alla frågor i turordning.

 

Bra att veta:

Har du frågor om ett pågående ärende hos oss på bygglov? Använd inte den här fråge-tjänsten utan ta kontakt med din tilldelade handläggare/inspektör eller skicka ett mail till bygglovavdelningen. Vi skickar automatiskt ut mail om vem som ansvarar för ditt ärende och om vi önskar få in kompletterande handlingar under förutsättningen att du angett en e-postadress i din ansökan/anmälan.

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här fråge-tjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa